Zeleni karton

Zeleni karton

ACZ
Kada svojim vozilom putujete u inostranstvo gde registarska tablica nije dokaz o osiguranju, potreban vam je zeleni karton. Zeleni kartonizdaje osiguravajuća kuća koja je izdala polisu obaveznog osiguranja, i važi od trenutka izdavanja do isteka obaveznog osiguranja. Za dobijanje zelenog kartona potrebno je: polisa obaveznog osiguranja saobraćajna dozvola na uvid Cena izdavanja zelenog kartona je 2.000 dinara. Na osnovu međusobnog sporazuma između Srbije i Crne Gore zeleni karton nije potreban na teritoriji Crne Gore.
Read More
Međunarodno ovlašćenje

Međunarodno ovlašćenje

ACZ
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je obavezan dokument za svaki izlazak iz zemlje tuđim vozilom a služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila. Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci, a na zahtev vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period. Rok važnosti se ne vezuje za datum isticanja registracije vozila. Cena izdavanja međunarodnog ovlašćenja je 1.500 dinara. Za izdavanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvuobavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila. Ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se originalni dopis, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da…
Read More
Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola

ACZ
Međunarodna vozačka dozvola je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom. Međunarodna vozačka dozvola se može izdati državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu (ne može ise zdati na osnovu probne vozačke dozvole), izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji. Štampana je na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku. Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine a cena izdavanja je 2.000 din. + administrativne takse 790 din. Izdavanje međunarodne vozačke dozvole se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika. Da biste dobili međunarodnu vozačku dozvolupotrebno vam je sledeće: zahtev za dobijanje međunarodne vozačke dozvole (dobija se i popunjava na šalteru) važeća lična karta i pasoš – na uvid važeća vozačka…
Read More