B kategorija

Home / B kategorija

 

IMG-aade2d7f7e1ccb4e11065738f14af98f-V

U B kategoriju spadaju motorna vozila čija masa ne prelazi 3,5 tona i u kojima nema mesta za više od osmoro ljudi, uz to ne računajući vozača. Dakle, u pitanju su obični, putnički automobili i teški četvorocikli koji spadaju u kategoriju B1.

Da bi se dobila vozačka dozvola najpre je potrebno da pohađate i polažete vozačke ispite. U odnosu na zakon od pre šest godina izmenila su se neka pravila. Danas je neophodno da se sluša i obuka iz teorijskog i praktičnog ispita, dok je ranije pohađana obuka samo praktičnog dela.

Cela obuka se sastoji iz dva dela: 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke, za osobe koje prvi put polažu za vozačku dozvolu. Ako ste, pak, već ranije polagali ispit iz kategorija: AM, A1, A2, A, B1, F i M vaša obuka prema zakonu je malo drugačija.

Da biste polagali vozački ispit postoje određeni uslovi koje morate ispuniti. A to su:

  • Minimum 16 godina za upis u auto školu,
  • Lična karta
  • Za polaganje teorijskogi praktičnog testa kandidat mora prisustvovati svim časovima teorijske i praktične obuke. Dakle, nema pravo ni na jedan izostanak,
  • Lekarsko uverenje i uverenje o položenom ispitu iz prve pomoći,
  • Za polaganje praktičnog ispita kandidat mora ima navršenih 17 godina.

Kandidat prvo sluša teorijsku nastavu od 40 časova teorije. Teorija se sluša u klimatizovanoj učionici opremljenom sa najmodernijom tehnikom i učilima. Nastavu predaje licencirani predavač sa dugogodišnjim iskustvom. Nakon odslušane teorijske nastave,  polaže se teorijski ispit. Teorijski ispit se polaže na računarima na kojima se nakon završetka, odmah može videti rezultat. Kada se položi teorijski ispit, kandidat donosi lekarsko uverenje za B kategoriju da bi mogao da krene sa praktičnom obukom (časovima vožnje).

Prilikom donošenja lekarskog uverenje, kandidat se odlučuje za instruktora i vozilo na kome će se vršiti obuka. Praktična obuka traje 40 časova, i vrlo bitno je naglasiti da se obuka vrši kako u naseljenom mestu tako i u gradu.

Prva pomoć se organizuje u našim prostorijama, kako bi ste sve mogli da završite na jednom mestu. Nakon završenih časova vožnje i položene prve pomoći, polaže se praktični ispit i dobija probna vozačka dozvola. Za kandidate mlađe od 19 godina, probna vozačka dozvola traje do navršene 21. godine starosti, dok za kandidate starije od 19 godina, probna vozačka dozvola traje dve godine.