Potrebna dokumenta

Home / ACZlokolica / Potrebna dokumenta
Produženje registracije
 • saobraćajna dozvola
 • overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila
 • polisa obaveznog osiguranja
 • lična karta
 • uplate
Prvu registraciju
 • dva popunjena registraciona lista
 • Overeni tehnički pregled ne stariji od 30 dana
 • polisa obaveznog osiguranja
 • lična karta
 • uplate
Prvu registraciju za vozilo iz uvoza
 • dokumentacija sa carine
 • Overeni tehnički pregled ne stariji od 30 dana
 • račun na ime kupca vozila
 • polisa osiguranja
 • lična karta
 • uplate
Zamenu registarskih tablica
 • popunjen registracioni listi, koji ne treba overavati na tehničkom pregledu
 • Overeni tehnički pregled ne stariji od 30 dana
 • potvrda o prijavi nestanka tablica od strane nadležnog organa
 • saobraćajna dozvola
 • polisa osiguranja
 • uplate: za administrativnu taksu, registarske tablice i saobraćajnu dozvolu
 • lična karta vlasnika vozila