Međunarodno ovlašćenje

Home / ACZ / Međunarodno ovlašćenje

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je obavezan dokument za svaki izlazak iz zemlje tuđim vozilom a služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci, a na zahtev vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period. Rok važnosti se ne vezuje za datum isticanja registracije vozila.

Cena izdavanja međunarodnog ovlašćenja je 1.500 dinara.

Za izdavanje dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvuobavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila. Ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se originalni dopis, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da može da upravlja vozilom predmetnog vlasnika-pravnog lica, u inostranstvu. Da biste dobili međunarodno ovlašćenje potrebno vam je sledeće:

  • važeća lična karta vlasnika vozila
  • važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
  • saobraćajna dozvola za vozilo