Međunarodna vozačka dozvola

Home / ACZ / Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola je obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.

Međunarodna vozačka dozvola se može izdati državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu (ne može ise zdati na osnovu probne vozačke dozvole), izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji. Štampana je na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine a cena izdavanja je 2.000 din. + administrativne takse 790 din.

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika. Da biste dobili međunarodnu vozačku dozvolupotrebno vam je sledeće:

  • zahtev za dobijanje međunarodne vozačke dozvole (dobija se i popunjava na šalteru)
  • važeća lična karta i pasoš – na uvid
  • važeća vozačka dozvola izdata u R. Srbiji – na uvid
  • fotokopija vozačke dozvole (prednja i zadnja strana)
  • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm
  • uverenje iz MUP-a o izrečenim ili izvršenim važećim merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom